Пример Пример Пример Пример

МиссиясыАдамгершiлiк құндылықтарға негiзделген отандық жəне халықаралық озық тəжiрибенi енгiзу арқылы көпмəдениеттi, өз елiнiң шынайы патриоты болатын азаматты қалыптастыруға ықпал ететiн қолайлы бiлiм беру ортасын құру.

Пайымдау:   Бiздiң түлектер – үш тiлдi еркiн меңгерген, сыни ойлай алатын, туған өлкесiнiң тарихын бiлетiн, өмiр бойы үздiксiз бiлiм алуға қабiлеттi əлем азаматтары.